Mag een proeftijd in een arbeidscontract?

6020_192_122_b0_10 Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer opnemen in arbeidscontracten voor zes maanden of korter. Zorg dus dat u uw arbeidscontracten aan de nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid aanpast.

Beperking proeftijd
Op dit moment mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd een proeftijd worden afgesproken van maximaal één of twee maanden, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2015 wijzigt dit. Dan geldt dat werkgevers in contracten van zes maanden of korter geen proeftijd meer mogen opnemen. Reden is dat zo’n contract de werknemer toch al genoeg onzekerheid biedt.

U moet als werkgever dus de afweging maken of u een werknemer-in-spe een contract van zes maanden (of korter) zonder proeftijd aanbiedt of een langer contract met proeftijd. In een overzicht ziet het er als volgt uit.

Duur arbeidsovereenkomstProeftijd tot 1 januari 2015Proeftijd na 1 januari 2015
Maximaal 6 maandenMaximaal 1 maandNiet toegestaan
Van 6 maanden tot 2 jaarMaximaal 1 maand

Maximaal 1 maand tenzij in cao 2 maanden is toegestaan

Langer dan 2 jaarMaximaal 2 maandenMaximaal 2 maanden


Een proeftijd in een opvolgende arbeidsovereenkomst met dezelfde werknemer is nietig. Denk aan een uitzendkracht die u aansluitend in dienst hebt genomen. Een proeftijd is wél toegestaan bij een functiewijziging als er sprake is van duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden.

Tip: Een proeftijd is nog toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan in 2014, maar die pas ingaat in 2015.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wellicht kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Neem contact op met Annet de Vries (+31 6 46 38 56 01). 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00