Bouw

7 juli 2015

Bouwsector krabbelt uit de put

SRA-BiZ-Bouw-100x100.jpg De bouwsector zag de vraag en de investeringen lange tijd teruglopen, maar lijkt de bodem in 2014 te hebben bereikt. Verschillende indicatoren wijzen op een verbetering, maar het herstel blijft broos. Dit komt naar voren uit het SRA Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2015’.

De economische crisis en de daarmee samenhangende overheidsbezuinigingen hebben diepe sporen achtergelaten in de bouwsector. Een bovengemiddeld aantal bouwbedrijven ging kopje onder en dus liep de werkloosheid in de branche op. Aan die dalende trends lijkt nu een einde te zijn gekomen. De sector profiteert van de groei van de woningnieuwbouw, de waarde van de afgegeven vergunningen neemt toe, orderportefeuilles raken langzaamaan beter gevuld en de bouw zal dit jaar waarschijnlijk zelfs weer wat werkgelegenheid creëren.

Bovengemiddelde cijfers

De productie liet in 2014 een stevige plus zien: de onderhanden projecten namen toe. Het eigen vermogen steeg met ruim 7% en de winstgevendheid liet een behoorlijke verbetering zien (+48,2%). Het herstel in de bouw was vorig jaar ook al goed zichtbaar in de omzet- en winstcijfers. De omzet nam in de sector met gemiddeld 6% toe ten opzichte van 2013, terwijl Nederland als geheel  een stijging van 4% liet zien. Alleen de industriële sector (+13%) en logistiek (+8%) deden het beter dan de bouw.

De winstontwikkeling in de bouw was eveneens relatief positief. De winst (voor belastingen) steeg met 48%, versus 32% voor het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Verder namen de voorraden met 13,5% af, versus -0,7% voor Nederland.

Grote verschillen binnen de sector

Opvallend was dat de winstontwikkeling binnen de bouwsector sterk uiteenliep. Zo zagen bijna vier op de tien bedrijven de winst in 2014 met maar liefst 50% of meer aantrekken. Daar stond tegenover dat bijna 17% juist een winstdaling van 50% of meer moest slikken. De omzet bleef hetzelfde of steeg bij 57% van de bouwbedrijven.

Aanpassen aan de toekomst

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat de bouwproductie dit jaar met 3% zal toenemen. Positieve cijfers, maar de onderlinge verschillen zijn groot en de markt is veranderd. Om met overtuiging uit de put te kunnen kruipen, moet de bouwsector afstand nemen van oude patronen en zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Die vragen om klantgericht denken, strategische samenwerkingsverbanden en veel aandacht voor efficiënte en duurzame oplossingen.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00