Zorgverlof opnemen voor de buurvrouw

Wil een van uw medewerkers tijdelijk voor een dierbare te zorgen? Uw werknemer mag kortdurend verlof opnemen, namelijk twee keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Dus als hij/ zij 40 uur per week werkt, is het toegestane verlof 80 uur in 12 maanden. Tijdens het kortdurend zorgverlof krijgt uw werknemer minstens 70% van het salaris doorbetaald.

Sinds 1 juli is de regeling voor kortdurend zorgverlof uitgebreid. Naast de noodzakelijke zorg voor een ziek kind, partner of ouder van uw werknemer, mag nu ook zorgverlof worden opgenomen voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. Dus ook voor de buurvrouw. Houd hier rekening mee bij de aanvraag. 

Let op! Heeft uw werknemer meer tijd nodig? Dan is langdurig zorgverlof een betere oplossing. Aan langdurend zorgverlof kan uw werknemer – onder voorwaarden - in 12 maanden zes keer het aantal werkuren per week opnemen. Bij langdurend zorgverlof vervalt het wettelijk recht op salaris.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

Wat brengt het

 

BELASTINGPLAN 2021


door Martijn Zweet

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00