Zonder bijtelling geen aftrek eigen bijdrage

Wanneer een werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan vermindert deze eigen bijdrage de bijtelling. Wat nu als uw werknemer wel een eigen bijdrage betaalt, maar geen bijtelling heeft? Recent heeft hof Arnhem-Leeuwarden zich over deze vraag gebogen. Volgens het hof is in dat geval geen aftrek mogelijk van de eigen bijdrage.

Geen aftrek zonder bijtelling
De zaak voor het hof Arnhem-Leeuwarden betrof een werkneemster die in 2009 gebruik maakte van een door haar werkgever ter beschikking gestelde leaseauto. De auto gebruikt ze niet voor privéritten, maar omdat de leaseprijs van de auto hoger was dan de normleaseprijs zoals opgenomen in de leaseregeling van de werkgever, was zij een eigen bijdrage verschuldigd van € 5.724. Volgens de leaseregeling ziet de eigen bijdrage aan de werkgever op het privégebruik van de auto. De werkneemster heeft vervolgens de door haar betaalde eigen bijdrage in aftrek gebracht in haar aangifte inkomstenbelasting, maar de inspecteur gaat niet akkoord. Volgens het hof is aftrek niet mogelijk. Aftrek van een eigen bijdrage voor het privégebruik van een auto van de zaak, kan alleen als ook een bijtelling voor dat privégebruik in aanmerking wordt genomen.

Let op! Betaalt uw werknemer een eigen bijdrage, dan mag u deze bijdrage in mindering brengen op de bijtelling. De bijtelling kan echter niet negatief worden. Bovendien geldt dat de bijdrage alleen in mindering mag worden gebracht op de bijtelling voor zover deze betrekking heeft op het privégebruik!


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

Wat brengt het

 

BELASTINGPLAN 2021


door Martijn Zweet

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00