Wetsvoorstel beperking inkoop AOW

Wie verplicht verzekerd is voor de AOW kan ontbrekende verzekeringsjaren voor de AOW inkopen op het wanneer hij zich in Nederland vestigt. Daaraan worden geen verdere voorwaarden gesteld op dit moment niet.
Bij de Tweede Kamer is nu een wetsvoorstel ingediend om de inkoopregeling te veranderen. Het wetsvoorstel bevat nadere voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat ontbrekende verzekeringsjaren voor de AOW kunnen worden ingekocht. Het voorstel bevat drie nieuwe eisen. De eerste is dat iemand alleen kan inkopen als hij op het moment van inkoop in Nederland verplicht verzekerd is en in Nederland of op het continentaal plat arbeid verricht. (de arbeidsvoorwaarde). Daarnaast moet de inkoper tenminste vijf jaar verplicht verzekerd zijn en moet hij tenminste vijf jaar arbeid hebben verricht. De eis van vijf jaar verplichte verzekering wordt aangeduid als de verzekeringsvoorwaarde en de eis van vijf jaar arbeid als de arbeidsverledenvoorwaarde. Deze vijfjaarsperioden hoeven niet aaneengesloten perioden te betreffen. Perioden waarin aan de voorwaarden wordt voldaan kunnen bij elkaar worden opgeteld.

Ook gaat de minimumpremie per in te kopen jaar omhoog. De nieuwe minimum inkooppremie wordt gebaseerd op de huidige premie over het wettelijk minimumloon in het jaar van inkoop.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

Wat brengt het

 

BELASTINGPLAN 2021


door Martijn Zweet

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00