Regelgeving ontslag payrollwerknemers wijzigt

Hebt u medewerkers via een payrollorganisatie, dan kunt u hier vanaf 1 januari niet zonder meer van af! Met ingang van 1 januari 2015 gelden namelijk nieuwe ontslagregels voor deze groep medewerkers.

Wat is nieuw?
Vanaf 1 januari gelden voor payrollwerknemers dezelfde voorwaarden als voor werknemers die bij u in dienst zijn. Zo moet u bij een bedrijfseconomisch ontslag het afspiegelingsbeginsel – waarbij het personeel in leeftijdsgroepen wordt onderverdeeld en degene met het kortste dienstverband binnen de leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking komt – ook voor payrollwerknemers gaan toepassen.

Bent u van mening dat de payrollwerknemer niet goed functioneert, dan kunt u alleen een ontslagvergunning krijgen als u voldaan heeft aan de voorwaarden waaronder normaliter een ontslagvergunning wegens disfunctioneren kan worden verkregen. Denk hierbij aan zaken als het uitvoeren en monitoren van een verbetertraject.

Wat is payrolling?
Bij payrolling stelt de werkgever op basis van een overeenkomst met een derde een werknemer ter beschikking om in opdracht en onder toezicht en leiding van die derde werkzaam te zijn. Payrolling onderscheidt zich van de uitzendovereenkomst doordat:

  • voor payrolling niet vereist is dat de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de payrollwerkgever (waarmee bedoeld is dat de werkgever zich juist op die terbeschikkingstelling dient toe te leggen);
  • bij payrolling de overeenkomst met de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (allocatiefunctie);
  • het de payrollwerkgever alleen met toestemming van de inlener is toegestaan de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.

Let op!  De rechtspositie van payrollwerknemers wordt hierdoor dus verstevigd. Dit betekent dat als u als inlener naast eigen werknemers ook werknemers via een payrollorganisatie hebt, u hier dus niet zonder meer van af kunt. De nieuwe regelgeving geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015!


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

SECTORRAPPORT 

 

BRANCHES IN ZICHT 2019

Eindejaarseminar Doorzettingsvermogen

 

TERUGBLIK

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00