Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

Werknemers krijgen via ondernemingsraden in de toekomst meer invloed op hun pensioenregeling. De Tweede Kamer is hier onlangs mee akkoord gegaan. Als ook de Eerste Kamer straks instemt, krijgt de OR het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling.

Uitbreiding instemmingsrecht

De OR heeft nu alleen instemmingsrecht als een werkgever een pensioenregeling wil vaststellen of intrekken, maar niet als een werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Dat gaat veranderen. Het instemmingsrecht van de OR wordt uitgebreid, zodat de OR straks ook al dan niet kan instemmen met een wijziging van een pensioenregeling.

De OR heeft echter geen instemmingsrecht als de pensioenafspraken al inhoudelijk zijn geregeld, bijvoorbeeld in een cao of als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. De OR heeft ook geen instemmingsrecht over de keuze voor een bepaalde pensioenuitvoerder, tenzij het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft.

Let op! De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de uitbreiding van invloed van de OR op de pensioenregeling van werknemers.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

Wat brengt het

 

BELASTINGPLAN 2021


door Martijn Zweet

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00