Meer invloed werknemers op pensioen per 1 oktober 2016

Werknemers krijgen via ondernemingsraden vanaf 1 oktober 2016 meer invloed op hun pensioenregeling. De wet waarmee het instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt uitgebreid, treedt dan in werking.

De ondernemingsraad (OR) heeft nu alleen instemmingsrecht als een werkgever een pensioenregeling wil vaststellen of intrekken, maar niet als een werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Dat gaat veranderen. Het instemmingsrecht van de OR wordt uitgebreid, zodat de OR vanaf 1 oktober 2016 ook al dan niet kan instemmen met een wijziging van een pensioenregeling.

Let op! Als werkgever bent u verplicht de OR zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling.

De OR heeft echter geen instemmingsrecht als de pensioenafspraken al inhoudelijk zijn geregeld, bijvoorbeeld in een cao of als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De OR heeft wel instemmingsrecht over de keuze van de werkgever om het werknemerspensioen onder te brengen bij een bepaalde pensioenuitvoerder.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Relevante artikelen voor u als ondernemer

 

Het Corona dossier

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00