Loon doorbetalen bij ontslag op staande voet?

Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals bij diefstal, kunt u een werknemer op staande voet ontslaan. In die gevallen loopt u het risico dat u het loon moet doorbetalen. Ook als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Ontslag na diefstal

Dit volgt uit een advies van de advocaat-generaal in een ontslagzaak. Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt, heeft dit grote gevolgen. In de betreffende zaak was sprake van diefstal door een werknemer. Hierna volgde ontslag op staande voet.

Wet werk en zekerheid

De werknemer stapte naar de rechter, die het ontslag vernietigde, omdat niet bewezen was dat er sprake is van diefstal. In hoger beroep vernietigde het gerechtshof de beslissing van de kantonrechter en ontbond alsnog de arbeidsovereenkomst per direct. De rechter mag namelijk onder de Wet werk en zekerheid een arbeidsovereenkomst niet met terugwerkende kracht ontbinden.

Het hof besliste ook dat de werkgever gedurende de periode dat de arbeidsovereenkomst in stand was gebleven, maar de werknemer geen werkzaamheden meer had verricht, het salaris niet hoefde door te betalen.

Wel of geen salaris?

De werknemer is in cassatie gegaan. De vraag die nu nog voorligt, is het wel of niet doorbetalen van het loon in de twintig maanden tussen het ontslag op staande voet en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door het hof. Deze beslissing wordt nu voorgelegd aan de Hoge Raad. Voordat de Hoge Raad beslist, volgt er eerst een advies over de kwestie door de advocaat-generaal. Deze is van mening dat het salaris wél moet worden doorbetaald.

Werkgever de klos

Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt, heeft dit grote gevolgen. In de praktijk zijn werkgevers dan in soortgelijke zaken in veel gevallen de klos. Alleen als bij ontslag op staande voet zowel de kantonrechter als het gerechtshof beslissen dat het ontslag terecht is, hoeft geen loon doorbetaald te worden. Werkgevers hebben al aangekondigd er bij de Tweede Kamer op aan te dringen een en ander te wijzigen, als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zou volgen.

Heeft u vragen over ontslagprocedures, neem dan contact met ons op.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

Wat brengt het

 

BELASTINGPLAN 2021


door Martijn Zweet

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00