Minimumloon stijgt licht per 1 januari 2021

Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast: op 1 januari en op 1 juli. Deze aanpassing is afhankelijk van de ontwikkeling van de cao-lonen. Onlangs publiceerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de minimumbedragen die de eerste helft van 2021 gaan gelden.

De nieuwe bedragen per 1 januari 2021

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021 € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit zijn dus de lonen die werkgevers minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband. Is een werknemer jonger dan 21? Dan geldt er geen vast wettelijk minimumloon per uur, maar deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in zijn bedrijf geldt voor een fulltime werkweek. Dit is meestal 36, 38 of 40 uur.

Opvallend lage verhoging: slechts 0,29%

Kijkend naar het minimumloon van 1 juli 2020, laat het nieuwe minimumloon een opvallend lage verhoging zien: slechts 0,29%. In de voorgaande jaren steeg het minimumloon aanzienlijk sterker. Zo was er in 2019 in januari sprake van een stijging van 1,34% en in juli van 1,23%. In januari 2020 was het stijgingspercentage 1,1% en 1 juli 2020 liet een stijging van 1,6% zien. De huidige stijging van 0,29% kan dus zeker klein genoemd worden.

Uitzonderingspositie voor BBL’ers

Heeft een werkgever werknemers in dienst die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen? Dat is het goed te weten dat zij onder een andere regeling vallen. De stapsgewijze verhoging van het minimumjeugdloon die is doorgevoerd per 1 juli 2017 en 1 juli 2019 is namelijk niet van toepassing op deze hele groep. Zo gelden voor BBL-leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen. Voor BBL-leerlingen van 15 tot en met 17 jaar en van 20 jaar gelden wel dezelfde bedragen als voor andere jongere werknemers. De exacte hoogte van de lonen ziet u in de tabel hieronder.

LeeftijdPercentagePer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%€ 1.684,80€ 388,80€ 77,76
20 jaar80%€ 1.347,85€ 311,05€ 62,21
20 jaar BBL61,5%€ 1.036,15€ 239,10€ 47,82
19 jaar60%€ 1.010,90€ 233,30€ 46,66
19 jaar BBL52,5%€ 884,50€ 204,10€ 40,82
18 jaar50%€ 842,40€ 194,40€ 38,88
18 jaar BBL45,5%€ 766,60€ 176,90€ 35,38
17 jaar39,5%€ 665,50€ 153,60€ 30,72
16 jaar34,5%€ 581,25€ 134,15€ 26,83
15 jaar30%€ 505,45€ 116,65€ 23,33

Wilt u meer weten over de nieuwe minimumlonen per 1 januari a.s.? 
De loonspecialisten van Actan helpen u graag verder. Neemt u vrijblijvend contact op met Annet de Vries via 020-653 21 00.

Annet de Vries
Annet de Vries
Hoofd Loonverwerking en advies

annet.de.vries@actan.nl
+31 6 46 38 56 01

 

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00